GURU

Daftar Tenaga Pendidik
NO NAMA JABATAN TUGAS TAMBAHAN
1 Maska, S.Pd,M.Si. Kepala Sekolah -
2 Julaeha, S.Pd.I Guru Kepala Perpustakaan
3 Budiyono, S.Pd. Guru Waka Humas
4 Suwandi,S.Pd, M.Si Guru -
5 Nanang Carsana, S.IP Guru Kaprodi DKV
6 Ir. Trisno JP., M Si. Guru Waka Kurikulum
7 Imam Sumitro, S.Pd Guru Kaprodi MP
8 Ida Roenih, SE Guru Waka Kesiswaan
9 Agus Suranto,S.Pd Guru Waka Sarpras
10 R. Adrian Dewandaru, S.T Guru -
11 Sura Wijaya, SE Guru Kaprodi AK
12 Asep Rohdat Saepulloh, S.Pd Guru Kaprodi TKR dan TSM
13 Roidah,S.Pd Guru Wali Kelas
14 Anton Sugara S.Kom Guru Wali Kelas
15 Kiki Reni Citraeni,SE,S.T Guru Wali Kelas
16 Anton Setiawan, S Kom. Guru Wali Kelas
17 Cuma Atmaja,S.T Guru Wali Kelas
18 Asep Sunandar,S.T Guru Wali Kelas
19 Rohmani, S Kom. Guru Wali Kelas
20 Komarudin Guru Wali Kelas
21 Soliah,S.Pd Guru Wali Kelas
22 Mely Nopriani, S.Pd Guru Wali Kelas
23 Warsinih, S Pd. Guru -
24 Dwi Nurviyanto, S.Pd Guru Wali Kelas
25 Riky Rafliana,S.Pd Guru Wali Kelas
26 Bambang Syarifful Rochman, S.Pd Guru Wali Kelas
27 Titin Supriyatin, S.Pd Guru Wali Kelas
28 Sumaroh, SE Guru Wali Kelas
29 Mafika Sari, S Pd Guru -
30 Ade Iman Saefudin, S.Pd Guru -
31 Amin Casmin,S.Pd Guru -
32 Ari Setiawan,S.Pd Guru Wali Kelas
33 Yosep Ginanto,S.Pd Guru Wali Kelas
34 Tri Iis Sri Indahyani,S.Pd Guru Wali Kelas
35 Yogie Dharmansya, S.Pd Guru -
36 Yono Haryono, S.E Guru -
37 Hasanudin, S.Pd.I Guru -
38 Nessy Solihati, S.Pd Guru -
39 Sutarno, S.Pd Guru -
40 Diki Wahyudi, S.ST Guru -
41 Wahyu Harjanti, SE Guru -
42 Ely Suci Budianti, S.Pd Guru -
43 Muflihatul Jannah, SH Guru -
44 Ririn Indah Nur Sari, S.Pd Guru -
45 Nastori, S.Pd Guru -
46 Yogi Fauzirahman,S.S Guru Wali Kelas
47 Muhamad Amrin, S.S Guru Wali Kelas
48 Renny Herarsih, S.S Guru Wali Kelas
49 Elis Nurlatifah, S.HI Guru -
50 Umiyatun, S.Pd Guru Wali Kelas
51 Heru Bambang W,.S.Pd Guru Wali Kelas
52 Deby Indah N.,S.Pd Guru Wali Kelas
53 Nurhamidah, S Pd. Guru Wali Kelas
54 Evi Yanah,S.Pd Guru -
55 Afifah Rizki. P,S.Pd.Kim Guru Wali Kelas
56 Rati,S.Pd.I Guru Wali Kelas
57 Wasta,S.Pd.I Guru -
58 Devi Nurjanah,S.Pd Guru Wali Kelas
59 Anggi Velinda, S.Pd Guru Wali Kelas
60 Ismayanti, S.Sos Guru Wali Kelas
61 Melawati, S.Sos Guru Wali Kelas
62 Rian Hernandi, A.Md Guru Wali Kelas
63 Samsidin Wahid, S.Pd Guru Wali Kelas
64 Hendra Setiawan, S.Pd Guru -
65 Tuntun, S.Pd Guru BK -
66 Roihatul Habibah, S.Psi Guru BK -
67 Muhammad Harits, S.Pd Guru BK -

No comments:

Post a Comment