PELAKSANAAN SSB UBKD 2020 UNTUK SISWA

Pelaksanaan SSB (Simulasi Bersekala Besar) UBKD (Ujian Berbasis Komputer Dalam jaringan) 2020 tingkat SMK/MAK yang dilaksanakan pada 17 November 2020 untuk kelas XI.

No comments:

Post a Comment